Tên miền .VN chính thức được phép chuyển nhượng sở hữu tự do từ tháng 6/2017 - OSV Media